karasinek-ilaclarikarinca-ilaclari

bit-ilaclari

kene-ilaclari

larva-ilaclari

pire-ilaclari

sivrisinek-ilaclari

tahtakurusu-ilaclari

hamam-bocegi-ilaclari

fare-mucadelesi-ilaclari

Haşere İlaçlaması

Haşere İlaçlaması

Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığı genel bir kavram olup; Çevre, insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren birçok konuyu kapsar. Günümüzde çok önem kazanan vektör ve diğer böcek mücadelesi ile bu alanda kullanılan insektisitler, rodentisitler ve dezenfektanlar da bu çerçevede incelenmektedir.

Böceklerin sağlık açısından bu derece önemli olmaları, birçok bulaşıcı hastalığı insan ve hayvanlara nakletmeleridir. Vektörler bulaşıcı hastalık etkeninin (bakteri, virüs, mantar, parazit) hayat devrelerinden biri veya birkaçı için gereklidir. Diğer bazı böcekler ise mekanik olarak (taşıma,bulaştırma, kontaminasyon) hastalıkları bulaştırırlar veya insanları ve diğer canlıları rahatsız ederler.

Vektör ve diğer zararlılara bağlı bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde tedavi ve korumanın yanı sıra, vektör mücadelesi(yaşam zincirlerinin kırılması) temel prensip olarak kabul edilmiştir.

Hedef Haşereler

1- Hamamböcekleri
- Blattella germenica (Alman hamamböceği)
- Blatta orientalis(Oryantal  hamamböceği)
- Periplanata americana (Amerikan hamamböceği)
2- Karasinekler
3- Pireler
4- Tahtakuruları
5- Karıncalar
6- Sivrisinekler
7- Rodentler(fare ve sıçanlar)
- Rattus novergicus(lağım faresi)
- Rattus rattus(çatı sıçanı)
- Mus musculus (ev faresi)

Hedef operasyon sahaları

Tüm kapalı ve açık alanlar…
Haşerelerin üreme, dinlenme ve beslenme alanları…
Yakın çevrede risk oluşturabilecek alanlar…

Entegre Haşere Mücadelesi

Fiziksel kontrol yöntemleri
Hamamböceklerinin giriş ve barınma alanlarının kapatılması, açıkta gıda maddesi ve su kaynaklarının bırakılmaması ile fiziksel mücadele yapılır.

Kimyasal kontrol yöntemleri
Kimyasal mücadele saklandıkları yerden dışarıya çıkarıcı(Flush out) ürünlerle,- saklanma yerlerinin ve giriş noktalarının tesbiti ile başlatılmalı ardından bu bölgelere rezidüel ilaç uygulaması yapılmalıdır.

Kapalı alanlarda yapılan ilaçlamalarda kullanılan insektisit halk sağlığı alanında ruhsatlandırılmış, kokusuz-lekesiz ve rezidüel ilaç olması (SC,WP,Jel Formülasyon v.b.) gerekmektedir. Rezidüel (kalıcı) bir ilaç olmasındaki avantaj yüzeyler silinmediği ve yıkanmadığı sürece etkinliğinin uzun süre devam etmesidir. Bilindiği üzere ülkemizde yaygın olarak bulunan Alman hamamböceklerinin(kalorifer böceği) dişileri ayda 4-8 arasında yumurta kapsülü oluşturmaktadırlar, her bir kapsülde de 30 adet yavru hamamböceği mevcuttur. Dolayısıyla 8 adet kapsül oluşturduğunu düşünürsek 8x30 = 240 adet nimf dediğimiz yavru meydana getirirler.(1 ayda bir dişinin yaptığı yavru sayısı) Yumurta kapsülleri yaklaşık 20-25 gün içerisinde açıldığından ikinci ilaçlama 20 gün sonra yapılması tavsiye edilir. Ancak rezidüel bir ilaç kullanılmışsa bu süre en az 2 aya çıkar.
Örn. SC formülasyonlu ürünlerimizden RESPONSAR SC 25, K-OTHRINE SC 50; WP formülayonlu ürünlerimizden SOLFAC WP 10; Jel formülasyonlu ürünlerimizden PREMISE JEL vb.
Bizim tavsiye ettiğimiz yöntem ikili mücadele yöntemidir. Önce SC formülasyonlu bir ürünle sırt –el pompalarıyla ilaçlama yapılmalı arkasından jel yem uygulaması yapılmasıdır. Çünkü SC formülasyonlu ürünlerimizde flush out dediğimiz saklandıkları ve yuva yaptıkları yerlerden çıkartıcı özelliğiyle bulundukları yuvaları (yarık, çatlak v.b) tesbit ederek buralara da jel yem uygulaması yapmaktır.

Kapalı alanlarda yapılacak kontrol çalışmasında sırasıyla;

1- İlaçlanacak binanın tesbiti(Ev, hastane,okul,lokanta vb.)
Mücadele yapılacak alanda fizibilite çalışması yapılmalı
2- Binada yaşayan vektör türünün tesbiti
3- Uygulama alanında alınması gerekli mekanik tedbirler
4- Halk sağlığı alanında ruhsatlı uygun insektisit ve alet seçimi
5- Uygulama alanında uygulayıcıda alınması gerekli tedbirler(maske,eldiven vb.)
6- Uygulama alanında etkinlik kontrolünün yapılması
- İlaçlama öncesi yoğunluk indexi
- İlaçlamadan sonra yoğunluk indexinin tesbitidir.